Com pujar els arxius

  1. Box. S'utilitza el sistema proporcionat per www.box.net. Per entrar-hi, utilitzeu les dades d'accés proporcionades per email abans de l'inici de curs. Per a qualsevol dubte escriu a paisajesculturales.etsav@gmail.com.


  2. Tamany màxim d'arxiu = 25Mb. Per arxius més grans, es pot utilitzar el Winrar per comprimir-lo per parts (volum = 25m).


  3. Nom dels arxius. Per facilitar la cerca i la gestió dels arxius, es prega respectar l'estructura de carpetes i noms que s'indiqui en cada cas a l'email corresponent

Cómo subir archivos

  1. Box. Se utiliza el sistema que proporciona www.box.net. Para entrar, utilitzad los datos de acceso proporcionados por email antes del inicio de curso. Para cualquier duda escribe a paisajesculturales.etsav@gmail.com.


  2. Tamaño máximo de archivo = 25Mb. Para archivos mayores puedes utilizar Winrar para comprimirlo por partes (volumen = 25m).

< Torna a la portada