< Portada

Contacte: paisajesculturales.etsav@gmail.com

LLEIDA, PAISATGES DELS TURONS
El turó de la Seu Vella i els paisatges de les terres de Lleida. ETSAV. Quadrimestre de Tardor 2012-2013

PROGRAMA I CALENDARI


DOCUMENTACIÓ


TREBALLS DE CURS

01 Les veus del territori
02 Paisatges de l'aigua
03 Seccions i panorames
04 [Meta]Patrimoni
05 Forma Urbana
06 Les formes del territori


NOTES DE PREMSA
18/1/2013 Notícia a lapaeria.cat


ENTITATS COL·LABORADORES

Consorci del Turó de la Seu Vella
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Sudanell
Museu de l'Aigua
Diputació de Lleida
Generalitat de CatalunyaINFORMACIÓ:

Com pujar els arxius

Links d'interès

EDICIONS ANTERIORS:

2012 Albelda

2011 El Pla d'Urgell

2010 Segarra - Garrigues

Paisatges dels turons, Lleida. Paisatges culturals 2013. Vídeo del curs.

Entre la nostàlgia d'un patrimoni agrari de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d'aquests vells territorisnens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de 'paisatge cultural', això és: un territorin ple d'història i patrimoni, fet per la societat que l'ha modelat des del treball; encara viu des del punt de vista de la producció i de l'habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l'estudien i es preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment. - Quin son els trets patrimonials fonamentals d'aquest conjunt? - Quins son els elements essencials que el composen? - Com s'ha constituït i com ha evolucionat? - Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolupament ? - Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais? - Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes? Abordarem conjuntament aquestes qüestions, amb la col·laboració del Consorci del turó de La Seu Vella de Lleida. La nostra contribució serà l'elaboració d'un atlas sobre les formes dels territoris el turó de la Seu Vella i els paisatges de les terres de Lleida, i un Quadern de estratègies i propostes de paisatge. el treball serà conjunt com a taller, si bé i ens organitzarem en grups d'estudiants per a la elaboració dels materials específics. El mètode de treball i l'organització l'establirem en les sessions oportunes de coordinació en els tallers a classe. Durant l'elaboració del treball determinarem l'abast dels lliuraments de materials, i les dates de lliuraments parcials.


A continuació es mostra el vídeo de la performance realitzada a l'aula com a activitat d'obertura de l'assignatura. Una performance reflexiva sobre què és per nosaltres el paisatge.


Programa de l'assignatura:

SEMINARI TEÒRIC SOBRE EL PAISATGE, Sant Cugat del Vallès
Dimarts, 15 de gener de 2013, ETSAV / VISIONS, POSICIONS
Dimecres, 16 de gener de 2013, ETSAV / PROJECTES

TREBALL DE CAMP
17, 18 i 19 de gener de 2013, LLEIDA. Visita al lloc i treball de camp.

TALLER DE PROJECTES
21, 22 i 23 de gener de 2013, ETSAV / Taller de projectes
24 de gener de 2013, ETSAV / Presentació i debat final del taller + avaluació de curs

WORKSHOP A VICENZA, ITALIA
Maig-juny 2013 / Seminari Intensiu (dues setmanes a determinar) a Vicenza (Italia) per al grup de 10 estudiants seleccionats en base a l'avaluació del curs i a l'expedient acadèmic.Equip docent:

Professors responsables: Carles Llop, Josep Maldonado, Francesca Leder (IP ERASMUS Intensive Program TESS)
Col·laboradors doctorands: Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas, Leonor Migueis, Giovanni Roncador, Catalina Salvà
Col·laboradors arquitectes: Eduard Antorn, Manel Castellnou