< Portada

Contacte: paisajesculturales.etsav@gmail.com

ALBELDA, PAISATGES DE L'AIGUA
Laboratori de paisatges: experiències de gestió de la nova ruralitat. ETSAV. Quadrimestre de Tardor 2011-2012

PROGRAMA I CALENDARI


DOCUMENTACIÓ


TREBALLS DE CURS

01 Les formes del territori
02 Sistemes de gestió de l'aigua
03 Traces, camins i panoràmiques
04 Seccions del territori
05 Les veus del territori
06 Elements i components del paisatge
07 Els paisatges de la producció
08 Projectant la transformació


NOTES DE PREMSA

Article a la revista Albelda


ENTITATS COL·LABORADORES

Ajuntament d'Albelda


INFORMACIÓ:

Com pujar els arxius

Links d'interès

EDICIONS ANTERIORS:

2011 El Pla d'Urgell

2010 Segarra - Garrigues

La velocidad del paisaje.

Estratègies pel desenvolupament local dels patrimonis patrimonis rurals a l'entorn de l'aigua

Entre la nostàlgia d'un patrimoni agrari de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran contenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d'aquests vells territoris ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de 'paisatge cultural', això és: un territori ple d'història i patrimoni, fet per la societat que l'ha modelat des del treball; encara viu des del punt de vista de la producció i de l'habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l'estudien i es preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment. - Quin son els trets patrimonials fonamentals d'aquest conjunt? - Quins son els elements essencials que el composen? - Com s'ha constituït i com ha evolucionat? - Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolupament? - Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix temps permetre un desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais? - Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes? - S'elaborarà un Atlas sobre les formes dels territoris de l'aigua en l'àmbit d'Albelda, i un Quadern de estratègies i propostes de paisatge. El treball serà conjunt com a Taller, si bé ens organitzarem en grups de dos-tres estudiants per a la elaboració dels materials específics. - El mètode de treball i l'organització l'establirem en les sessions oportunes de coordinació en els tallers a classe. - Durant l'elaboració del treball determinarem l'abast dels lliuraments de materials, i les dates de lliuraments parcials.Programa de l'assignatura:

SEMINARI TEÒRIC SOBRE EL PAISATGE, Sant Cugat del Vallès
Dimarts, 23 de gener de 2012, ETSAV / VISIONS, POSICIONS
Dimecres, 24 de gener de 2012, ETSAV / PROJECTES

TREBALL DE CAMP
25, 26 i 27 de gener de 2012, ALBELDA. Visita al lloc i treball de camp.

TALLER DE PROJECTES
30 i 31 de gener de 2012, ETSAV / Taller de projectes
01 de feberer de 2012, ETSAV / Presentació i debat final del taller + avaluació de curs

WORKSHOP A VICENZA, ITALIA
Maig-juny 2012 / Seminari Intensiu (dues setmanes a determinar) a Vicenza (Italia) per al grup de 10 estudiants seleccionats en base a l'avaluació del curs i a l'expedient acadèmic.Equip docent:

Professor responsable: Carles Llop

Professors col·laboradors:Josep Maldonado, Sigrid Muñiz, Francesca Leder(IP ERASMUS Intensive Program TESS)

Col·laboradors: Laura Font, Catalina Salvà, Eduard Antorn, Núria Bisbal, Paula Purroy, Victor Bertran, Erik Herrera, Gavina Corbetta

Tutors de camp: Ester Sabaté, Javi Llop, Juan Rovira, MªÁngeles Roca, Alba Chesa, Ramón Chesa, Nestor Felis, Marta Oriach, Paula Purroy, José Purroy

Taller d'experiències en el paisatge: Nora Arias i Borja Fermoselle, Aurora Balasch i Jordi Mas, Marta Carrasco i Sergi Selvas, Clara Nubiola